Zamów emisję ogłoszenia

Chcesz iść na emeryturę a twoja firma już nie istnieje? Gdzie szukać dokumentów sprzed lat?

Wybierasz się na emeryturę lub rentę, a nie ma masz dokumentów potwierdzających, że pracowałeś przed 1999 rokiem? Zakład, w którym pracowałeś już nie istnieje i nie wiesz jak znaleźć dokumenty potwierdzające, ze właśnie tam pracowałeś? Podpowiadamy jak i gdzie szukać dowodów potwierdzających staż pracy. Utopione, zgubione, porzucone Jeśli dokumenty potwierdzające zatrudnienie zabrała powódź, były pracodawca ogłosił upadłość albo nie zabezpieczył akt osobowych i płacowych to pracownicy mogą mieć problem. Zwłaszcza wtedy, gdy wypełniają wniosek o emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy ustalenie kapitału początkowego, i chcą udowodnić staż pracy i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. – Jeśli ktoś nie ma dokumentów …

Załóżmy, że… umierasz. I co dalej? Co będzie teraz z Twoją firmą?

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadziła szereg rozwiązań, które pozwalają w łatwy sposób zapewnić ciągłość funkcjonowania i przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy. Wystarczy, aby ustanowił on za życia zarządcę sukcesyjnego, który na podstawie wpisu do CEIDG przejmuje kierowanie firmą w miejsce zmarłego właściciela. Może się jednak zdarzyć tak, że przedsiębiorca z różnych przyczyn nie powoła lub nie zgłosi do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. W takich okolicznościach następcy prawni przedsiębiorcy (tj. jego małżonek lub osoba, która przyjęła spadek) mogą we własnym zakresie dokonywać czynności niezbędnych do przetrwania firmy. Są to tzw. czynności zachowawcze, mające na celu ochronę przedsiębiorstwa przed pogorszeniem jego stanu. Osoba, …