Zamów emisję ogłoszenia

Już tylko przez dwa tygodnie można składać wniosek o zwolnienie ze składek

Dokładnie 30 czerwca, upływa termin, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj. Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł.

– W ramach Tarczy Antykryzysowej rozpatrzyliśmy już wnioski o zwolnienie z opłacania składek dla 1,7 mln firm, w tym 1,5 mln płatników za marzec na kwotę 4 mld zł oraz dla 1,5 mln płatników za kwiecień, na kwotę 3,5 mld zł, umarzając składki do tej pory na łączną kwotę 7,5 mld zł . – mówi Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy złożyli 133 407 wniosków o zwolnienie z opłacania składek. Prawie 90 proc. z nich już zostało rozpatrzonych przez ZUS. Pozytywne decyzje już otrzy mało 108 227 płatników składek, tylko niewiele ponad 2 tys. płatników dostało odmowy. P ozostałe sprawy są nadal wyjaśniane . Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. – Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wniosku, nasi pracownicy kontaktuj ą się przedsiębiorcą e – mailem lub telefonicznie i proszą o skorygowanie błędów, jeśli zostały popełnione. Inf ormację o decyzji prze syłamy pocztą lub jest ona widoczna na PUE ZUS , jeśli ktoś ma swoje internetowe konto – wyjaśnia rzeczniczka. Kowalska – Matis dodaje, że a by odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta . Od 1 kwietnia wpłynęło do ZUS ponad 4 mln wniosków w rama ch Tarczy Antykryzysowej. Dotyczą one głównie zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj, oraz wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób d o ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód, co prawda przekraczają trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższ e niż 7 tys. zł. Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. ZUS zachęca też do kontaktu elektronicznego. Zakład zanotował znaczne zainteresowanie kli entów korzystaniem z Platformy Usług Elektronicznych. Tylko w okresie od marca do końca maja przybyło 0,5 mln profili klientów na portalu PUE ZUS. Obecnie jest ich ponad 4,1 mln.

Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS