Zamów emisję ogłoszenia

Pozwolenie na pracę w Polsce

Podpowiadamy, jak należy załatwić wszystkie formalności.

Zezwolenie na pracę sezonową– typ S – (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018r.) – wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA – rożnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy). Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową! Jeżeli jesteś obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy i wykonywałeś dla danego pracodawcy pracę sezonową co najmniej raz w ciągu poprzednich 5 lat i chce Cię on zatrudnić do prac uznanych za sezonowe, może uzyskać wpis wielosezonowy (wpis do rejestru pracy sezonowej na trzy kolejne lata). Na jego podstawie będziesz mogł składać wnioski wizowe w tych trzech latach. W każdym roku zezwolenie na pracę zostanie wydane zgodnie z ogólną zasadą. W trakcie pracy na zezwoleniu na pracę sezonową (9 miesięcy w roku kalendarzowym) możesz zmienić pracodawcę. Musi on jednak uzyskać dla Ciebie nowy dokument dopuszczający do rynku pracy.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ:

  • uprawnia do pracy w podklasach uznanych za sezonowe;
  • możesz pracować maksymalnie przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W razie wjazdu do Polski w celu pracy sezonowej okres 9 miesięcy liczony jest od dnia wjazdu do obszaru Schengen; ・ pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii dokumentu pobytowego i poinformowania urzędu po Twoim przyjeździe, pod jakim adresem mieszkasz w Polsce – dopiero wowczas urząd wyda zezwolenie na pracę sezonową uprawniające Cię do pracy. Możesz pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu przez pracodawcę o Twoim przyjeździe. Praca musi być jednak wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd. Zezwolenia na pracę sezonową są przeznaczone dla wszystkich cudzoziemcow z państw spoza UE/EOG, oświadczenia – dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

Nie oddawaj nikomu swojego paszportu lub dokumentu tożsamości; Masz prawo do otrzymania kopii zezwolenia na pracę, zaświadczenia o wpisie do przez urząd oświadczenia; Uważaj na nielegalnych pośrednikow; Sprawdź Twojego pracodawcę (możesz skontaktować się z nim telefonicznie, sprawdzić jego firmę w internecie lub bazie REGON www.stat.gov.pl/regon/ i KRS www.krs-online.com.pl); Jeśli pracę powierza Ci polska agencja pracy tymczasowej, sprawdź na stronie: stor.praca.gov.pl, czy posiada wymagany certyfi kat .